1
Bạn cần hỗ trợ? 090.4567.388 (Zalo,Viber)

Shop Mua bán KEY bản quyền Online giá rẻ

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thuận tiện trong việc mua, cài đặt và kích hoạt Key phần mềm một cách dễ dàng, nhanh chóng Shopbanquyen.net mở shop tư vấn, hỗ trợ online, giúp người dùng đặt mua được Key phần mềm bản quyền với chi phí phù hợp túi tiền nhất. Rất nhanh chóng và thuận tiện.
Click vào từng sản phẩm bên dưới để xem thông tin chi tiết.

Combo key Windows 10 Pro vĩnh viễn Office 365 bản quyền 1 năm

Giá: 400,000
Lượt xem: 227
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky Anti Virus 2021 Key 5 PC/MAC 1Year license

Giá: 500,000
Lượt xem: 368
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky Anti Virus 2021 Key 3 PC/MAC 1Year license

Giá: 360,000
Lượt xem: 361
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky Anti Virus 2021 Key 1 PC/MAC 1Year license

Giá: 150,000
Lượt xem: 431
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key After Effects CC 2020 bản quyền 1 năm

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 538
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Illustrator CC 2020 bản quyền 1 năm

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 403
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Premiere Pro CC 2020 bản quyền 1 năm

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 487
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Photoshop CC 2020 bản quyền 1 năm

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 594
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Std 2012 R2 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 3,499,000
Lượt xem: 298
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Dat 2012 R2 X64 English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 293
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2012 R2 Standard Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 3,499,000
Lượt xem: 429
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2012 R2 Datacenter Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 315
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 279
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Dat 2019 X64 English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 5,499,000
Lượt xem: 284
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2019 Standard Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 259
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2019 Datacenter Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 5,499,000
Lượt xem: 245
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 289
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Svr Dat 2016 X64 English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Giá: 5,499,000
Lượt xem: 270
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2016 Standard Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,499,000
Lượt xem: 310
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Windows Server 2016 Datacenter Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 5,499,000
Lượt xem: 266
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2016 Home and Student Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,199,000
Lượt xem: 327
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2016 Home and Business PC Mac Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,199,000
Lượt xem: 259
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2016 Pro Plus Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,499,000
Lượt xem: 401
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2019 Home and Student Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,499,000
Lượt xem: 346
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2019 Home and Business PC Mac Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,599,000
Lượt xem: 305
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 2019 Pro Plus Full box bản quyền vĩnh viễn

Giá: 2,499,000
Lượt xem: 383
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Thẻ Key Office 2019 Pro Plus bản quyền vĩnh viễn (tặng DVD cài đặt)

Giá: 600,000
Lượt xem: 353
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Thẻ Key Windows 10 Pro bản quyền vĩnh viễn (tặng DVD cài đặt)

Giá: 350,000
Lượt xem: 528
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

USB Windows 10 Home bản quyền full box

Giá: 2,499,000
Lượt xem: 350
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

USB Windows 10 Professional bản quyền full box

Giá: 2,499,000
Lượt xem: 389
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Win Home 10 64Bit English 1PK DSP OEI DVD

Giá: 1,799,000
Lượt xem: 335
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

DVD Windows 10 Home Full box bản quyền

Giá: 1,799,000
Lượt xem: 382
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Win Pro 10 64Bit English 1PK DSP OEI DVD bản quyền

Giá: 1,799,000
Lượt xem: 316
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

DVD Windows 10 Professional bản quyền full box

Giá: 1,799,000
Lượt xem: 473
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Windows 10 Office 2010 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 550,000
Lượt xem: 226
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Windows 10 Office 2013 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 550,000
Lượt xem: 241
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Windows 10 vĩnh viễn kaspersky internet security 1 năm

Giá: 500,000
Lượt xem: 293
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Windows 10 Office 2016 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 600,000
Lượt xem: 326
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Windows 10 Office 2019 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 750,000
Lượt xem: 311
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2019 Visio 2019 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 800,000
Lượt xem: 249
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2019 Project 2019 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 800,000
Lượt xem: 154
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2019 Visio 2019 Project 2019 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,200,000
Lượt xem: 136
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2016 Project 2016 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 700,000
Lượt xem: 153
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2016 Visio 2016 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 700,000
Lượt xem: 141
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Combo key Office 2016 Visio 2016 Project 2016 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 900,000
Lượt xem: 157
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 365 Home 1 Year 6 User PC Mac bản quyền

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 373
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 2019 for PC - Home and Student bản quyền

Giá: 800,000
Lượt xem: 417
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Visio 2019 Standard 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 600,000
Lượt xem: 379
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Project 2019 Standard 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 366
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2016 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 317
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2013 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 349
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2010 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 396
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Tem key Windows 10 Pro bản quyền - Windows 10 Sticker COA

Giá: 500,000
Lượt xem: 2,334
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key bản quyền Office 365 E3 cho doanh nghiệp 1 năm

Giá: 5,640,000
Lượt xem: 1,525
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 365 Personal 1 Year 1 PC Mac bản quyền

Giá: 1,300,000
Lượt xem: 902
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 365 Enterprise E3 bản quyền 1 Năm/Year 5 User/Account 25 Devices

Giá: 5,640,000
Lượt xem: 2,436
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 4,187
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Autodesk MAYA 2018/2019/2020 Edu bản quyền 1 năm cho Windows/Macbook

Giá: 500,000
Lượt xem: 2,649
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Autodesk Revit 2018/2019/2020/2021 Edu bản quyền 1 năm cho Windows/Macbook

Giá: 500,000
Lượt xem: 2,573
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Autodesk 3ds max 2018/2019/2020/2021 Edu bản quyền 1 năm cho Windows/Macbook

Giá: 500,000
Lượt xem: 2,592
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2019 Remote Desktop Services RDS 50 DEVICE CAL

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 1,038
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2019 Remote Desktop Services RDS 50 USER CAL

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 1,123
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2016 Remote Desktop Services RDS 50 DEVICE CAL

Giá: 2,000,000
Lượt xem: 749
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2016 Remote Desktop Services RDS 50 USER CAL

Giá: 2,000,000
Lượt xem: 849
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services RDS 50 DEVICE CAL

Giá: 2,000,000
Lượt xem: 729
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

License Key Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services RDS 50 USER CAL

Giá: 2,500,000
Lượt xem: 988
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2019 Essentials 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 642
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2019 Datacenter 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,300,000
Lượt xem: 1,405
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2019 Standard 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,200,000
Lượt xem: 2,031
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2008 R2 Standard License bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,000,000
Lượt xem: 1,526
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 8.1 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 2,452
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 7 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 955
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky internet security 2021 Key 5 PC/MAC 1Year license

Giá: 600,000
Lượt xem: 2,236
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky internet security 2021 Key 3 PC/MAC 1Year license

Giá: 450,000
Lượt xem: 2,303
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky internet security 2021 Key 1 PC/MAC 1Year license

Giá: 180,000
Lượt xem: 1,124
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Adobe Photoshop CS6 Illustrator InDesign, Bridge, Acrobat X Pro V bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,500,000
Lượt xem: 796
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Adobe Photoshop CS6 Extended bản quyền vĩnh viễn MAC và windows

Giá: 3,500,000
Lượt xem: 1,415
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Corel Painter 2019 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,000,000
Lượt xem: 712
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Corel DRAW X8 Graphics Suite 2018 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 4,000,000
Lượt xem: 1,414
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Project 2019 Professional 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 400,000
Lượt xem: 1,362
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Visio 2019 Professional 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 400,000
Lượt xem: 1,221
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Tài khoản Google Drive Unlimited - Không giới hạn dung lượng - Edu Email tự chọn

Giá: 250,000
Lượt xem: 2,425
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Tài khoản Google Drive Unlimited với Gmail của chính bạn - Không giới hạn dung lượng

Giá: 300,000
Lượt xem: 3,404
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 2019 for Mac - Home and Business bản quyền

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 1,000
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2019 Pro Plus 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 600,000
Lượt xem: 2,905
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2008 R2 Enterprise License bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,000,000
Lượt xem: 3,560
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 Education 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 250,000
Lượt xem: 3,328
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Kaspersky internet security 2021 1 PC/MAC 1Year global - key

Giá: 250,000
Lượt xem: 2,463
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2013 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 1,534
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2016 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 3,200
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2016 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 3,740
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2013 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 320,000
Lượt xem: 518
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2013 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 3,564
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2010 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 2,191
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Visio 2010 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 2,672
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2016 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 5,757
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2013 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 3,171
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key license Microsoft Project 2010 Professional bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 4,997
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office 2016 for Mac - Home and Business bản quyền vĩnh viễn

Giá: 800,000
Lượt xem: 2,291
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office Home And Student 2016 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 600,000
Lượt xem: 1,737
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key VMWare Fusion 10 Pro for MAC Lifetime License Download

Giá: 150,000
Lượt xem: 1,251
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key VMware Workstation 12.5 Pro Windows Edition DOWNLOAD & LICENSE

Giá: 200,000
Lượt xem: 0
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key VMware Workstation 14 Pro Full Version Lifetime for 10 PCs

Giá: 200,000
Lượt xem: 908
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key VMware Workstation 10 Pro - Windows Edition DOWNLOAD & LICENSE

Giá: 150,000
Lượt xem: 0
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Autodesk AutoCAD 2018/2019/2020/2021 Edu bản quyền 1 năm cho Windows/Macbook

Giá: 500,000
Lượt xem: 5,669
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Autodesk Civil 3D 2018/2019/2020/2021 Edu bản quyền 1 năm/1 Years License

Giá: 500,000
Lượt xem: 3,626
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key License Autodesk Inventor Professional 2018/2019/2020/2021 Edu bản quyền 1 năm cho Windows/Macbook

Giá: 500,000
Lượt xem: 3,726
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

AVG Mobile AntiVirus Security PRO 1 Smartphone 2 years

Giá: 300,000
Lượt xem: 459
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

AVG Internet Security 2018 - 1 Year/3PC (Windows Only)

Giá: 250,000
Lượt xem: 466
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

AVG INTERNET SECURITY 2021 1 DEVICE 1 YEAR

Giá: 250,000
Lượt xem: 1,484
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

McAfee Antivirus Plus 2021 1 Year 1 devices

Giá: 200,000
Lượt xem: 1,088
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

McAfee Total Protection 2021 Antivirus 1 Device 1 years

Giá: 300,000
Lượt xem: 1,568
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2021 1 YEAR 1 DEVICE

Giá: 240,000
Lượt xem: 1,254
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Avast Premier 2021 1 Device 1 years Global key

Giá: 350,000
Lượt xem: 2,687
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

McAfee Internet Security 2021 1 device 1 years

Giá: 250,000
Lượt xem: 1,181
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Symantec Norton Internet Security 2021 1 year 1 PC

Giá: 355,000
Lượt xem: 1,620
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2012 R2 Standard bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,200,000
Lượt xem: 9,974
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2012 R2 Datacenter bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,300,000
Lượt xem: 3,807
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2012 R2 Essentials bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 1,385
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2016 Essentials 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 1,404
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2016 Standard 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,200,000
Lượt xem: 6,237
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows Server 2016 Datacenter 64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,300,000
Lượt xem: 3,038
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Office Home and Business 2013 bản quyền vĩnh viễn

Giá: 1,500,000
Lượt xem: 1,941
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Office 365 theo tên tùy chọn cài 5 thiết bị và OneDrive 1 TB lưu trữ miễn phí

Giá: 250,000
Lượt xem: 5,327
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 Enterprise LTSB 2016 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 5,547
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 250,000
Lượt xem: 5,364
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 200,000
Lượt xem: 11,772
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 HOME 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 6,792
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 10 Enterprise LTSB 2015 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 500,000
Lượt xem: 5,417
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 8.1 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 5,573
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 7 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 8,883
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 7 Home Premium 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 280,000
Lượt xem: 4,937
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Windows 7 Ultimate 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 7,267
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2016 Pro Plus 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 400,000
Lượt xem: 12,254
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2013 Pro Plus 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 8,891
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2010 Pro Plus 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 350,000
Lượt xem: 5,039
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2016 Standard 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 400,000
Lượt xem: 3,483
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2013 Standard 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 4,082
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

Key Microsoft Office 2010 Standard 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn

Giá: 300,000
Lượt xem: 5,689
Tính năng: Kích hoạt Online
Trạng thái: Còn hàng

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG BẢN QUYỀN

Những điều này bạn sẽ cảm nhận được khi đã sử dụng sản phẩm do chúng tôi cung cấp

Hoạt động ổn định

Sẽ không còn những hiện tượng giật lag, đòi bản quyền, đòi key, xanh màn hay tự khởi động lại nữa.

Hỗ trợ tính năng mới nhất

Liên lục cập nhật (với Windows bản quyền) và thương thích ngược đối với các bản Office hiện tại và phiên bản trước

Hỗ trợ cài đặt

Chúng tôi hỗ trợ kích hoạt bản quyền đối với khách hàng thông qua phần mềm điều khiển màn hình từ xa (Teamviewer hoặc Ultraviewer

Hiệu năng cao

Phần mềm bản quyền không can thiệp hệ thống, nên hoạt động ở mức độ tối đa theo thiết lập nhà sản xuất

Chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Key chuẩn, hàng xịn, giá cả phải chăng, admin hỗ trợ quá nhiệt tình. Tôi đã mua combo win 10 và office 2019 thấy dùng rất tốt! Xin cảm ơn shop.

Le Khac Toan
Kỹ sư Viettel Network

Admin rất nhiệt tình hỗ trợ, mình mua key windows 10 mà hỗ trợ cài cả win luôn. Nói chung rất ổn, sẽ còn ủng hộ shop key office nữa. Cảm ơn nhé!

Tuan Tran
Nhân viên Văn Phòng

Shop quá tận tình, chuyên nghiệp, hỗ trợ cài đặt từ A đến Z mình rất hài long và tin tưởng. Xin cảm ơn!

Nguyễn Hiền
Giáo viên mầm non

HÀNG NGHÌN KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG KEY BẢN QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

FAQ - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Key bản quyền khác gì với phần mềm Crack

Đây là câu hỏi mà chúng tôi thực sự gặp rất nhiều. Thực tế, crack là ta chạy một phần mềm giả lập, không phải sử dụng mã Key dạng 25 ký tự XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Như vậy bạn sẽ không nhận được các hỗ trợ từ Microsoft, nếu máy tính có lỗi sẽ không nhận được bản vá và nguy hiểm. Nặng hơn nữa, một số phần mềm crack xóa luôn hệ thống cập nhật của máy, phá vỡ hệ thống diệt virus, để cài mã độc vào sử dụng máy tính của bạn làm máy đào coin. Nên máy bạn luôn chậm và giật lag.

2. Nếu key bị lỗi thì tôi phải làm sao?

Key bị lỗi có nhiều nguyên nhân:
Bạn không biết cách nhập => chúng tôi có hướng dẫn
Máy bạn đã sử dụng crack => chúng tôi có kỹ thuật hỗ trợ
Nếu key bị lỗi bạn sẽ được đổi key hoặc hoàn lại tiền.

3. Tôi có thể thanh toán thế nào?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua:
* Chuyển khoản ngân hàng
* COD - Giao hàng thu tiền tại nhà

4. Tại sao Key bản quyền Windows và Office có thể sử dụng suốt đời?

Theo chính sách từ Microsoft thì sản phẩm key phần mềm Windows 10, 8.1, 7 hay Office 2019, 2016, 2013, 2010 sẽ được sử dụng trọn đời trên thiết bị đã được cài đặt. Đặc biệt, key còn được tích hợp hệ thống bảo mật an toàn tân tiến và trình diệt virus hoàn toàn miễn.

Shopbanquyen.net

LK23 - Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
ĐT: 090.4567.388 (Zalo,Viber)

Chính sách chung